Det är inte en typ av utrustning som ingår i den "standardarbetsplats" som intern-IT levererar. Det finns några funktioner/tjänster inom SGF som har surfplatta och då är det primärt till för användartester. Nordea Tour använder plattor för sin verksamhet ute på fältet.

Om du köper in en surfplatta är detta inte något som intern-IT ger någon support på. Du får med andra ord inte komma till oss och be om hjälp med den i någon form - det ligger utanför den service vi erbjuder.