Nu finns ett nytt sätt att få access till SharePoint i Utforskaren!


Gör så här:


 1. Ta bort den gamla kopplingen till SharePoint genom att kontakta INTERN-IT!
 2. Öppna en webläsare och logga in på PORTALEN (http://portal.office.com
 3. Klicka på SharePoint - https://svenskidrott.sharepoint.com/sites/sgf/
 4. Gå till den huvudmapp som du vill ha access till genom att antingen...
  1. Använd menyraden överst och välja underwebplats (tex BANKONSULTENTER (1) på bilden)

   eller

  2. En mapp på SGF (tex EKONOMI (2) på bilden nedan).

    
 5. Klicka nu på "DOKUMENT" i vänster! Vänta ca 5 sekunder medan websidan uppdateras.


 6. Nu visas endast DOKUMENTEN, klicka på SYNKRONISERA


 7. Kryssa i rutan och klicka sedan på ÖPPNA


 8. En bekräftelse visas nere till höger vid klockan


 9. Utforskaren öppnas och du har nu fått en koppling till SHAREPOINT via "SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND" och där visas "BANKONSULENT DOKUMENT" och dess innehåll.


 10. Klart!