För att lägga till eller uppdatera utdelade kalendrar från RF och SGF (tex SGFs och RFs konferensrum eller poolbilar) i din OUTLOOK gör du enligt följande:


Starta OUTLOOK och välj KALENDER.


(För att få alla de senaste uppdateringar och de aktuella kalendrarna, är det enklast ta bort alla gamla "mapparna" som troligen heter något i stil med

  • SGF Konferensrum
  • RF Konferensrum
  • SGF Poolbilar


samt alla kalendrar som heter något med "IHS Konferensrum" samt "SGF färg" eller "SGF Poolbil" i din OUTLOOK.
Ta bort "SGF Konferensrum" och "RF Konferensrum" på samma sätt.


Skapa sedan 3st "kalendergrupper" genom att högerklicka på MINA KALENDRAR och välja "NY KALENDERGRUPP":


Döp de tre grupperna till tex "SGF Poolbilar", "SGF Konferensrum" och "RF Konferensrum".

Högerklicka på t.ex SGF POOLBILAR och välj "LÄGG TILL KALENDER / FRÅN RUMSLISTAN..."I den nya listan som visas i det nya fönstret väljer du att markera SGFs poolbilar (så att de blåa) och sedan trycker du på RUM (nere till vänster). Tryck OK för att stänga rutan när du är klar.


Gör motsvarande för SGF Konferensrum (de är döpta till "SGF BLÅ" i listan på bilden ovan) 


Därefter motsvarande för RFs konferensrum på Skansbrogatan (alla dessa börjar på IHS i listan av konfernsrum. Glöm inte att ta bort RFs poobil mitt i listan).


Alltså,

som SGF:are är det följande kalendrar som är intressanta för dig: