Problem / Önskemål: 

Jag vill ha flera fönster på skärmen samtidigt, se bilden nedan. Hur får jag dem automatisk brevid varandra?Lösning: 

Det kan ordnas på olika sätt:

 • A) Flytta fönster till höger/vänster kant (standardsättet i WINDOWS)
 • B) Via programmet Dell Display Manager (DDM) eller motsvarande
 • C) Funktionen är inbyggd i Windows 11
 • D) På en MAC-dator


Läs mer detaljerad instruktion nedan!


Lite mer tips och trixs med fönster:


A) Flytta fönster till höger/vänster kant (standardsättet i WINDOWS)

Även när du bara använder en liten vanlig skärm, så kan du ha två fönster synliga samtidigt:

 1. Grabba tag i ett fönsters övre kant (NAMNLISTEN), dra det ditt skärmens vänstra eller högra sida sidokant med vänster musknapp nedtryckt
 2. När muspekaren är vid kanten, visas en vit ruta på halva skärmen - släpp vänster musknapp.
 3. I andra halvan av skärmen så visas nu samtliga andra aktiva fönster, klicka på det fönster som ska visas på den halvan.

Se filmen här: https://blog.liu.se/itimhvartattveta/2021/09/02/visa-tva-fonster-pa-samma-skarm/ 


B) Dell Display Manager (DDM)

På tex de större DELL-skärmarna finns programmet "Dell Display Manager (DDM)" som kan laddas ner här:
https://www.dell.com/support/kbdoc/sv-se/000060112/vad-%C3%A4r-dell-display-manager

men programmet fungerar på alla DELL-skärmar.


Jag kommer inte överens med DELLs program för att dela upp skärmen i flera delar... jag har den avstängd därför avstängd och använder i stället det som beskrivs i version A ovan.C) Den Funktionen är inbyggd i Windows 11

Funktionen är inbyggd i WINDOWS 11 - för bara fönstret mitten av den övre delen skärmen med vänstermusknapp nedtyryckt!


D) Dela upp skärmen på en Mac-dator

Om du använder en Mac-dator från Apple kan du också dela upp skärmen i två lika stora halvor. Det kan du göra direkt från ett specifikt fönster. Gör så här:


 1. Öppna ett tillfälligt fönster, exempelvis från Finder.
 2. Håll muspekaren över den lilla gröna maximera-ikonen uppe till vänster i fönstret.
 3. Välj alternativet Visa fönster till vänster på skärmen.
 4. Klicka nu på det andra fönstret. Det kommer automatiskt att lägga sig till höger på skärmen.


När du vill återvända till normal visning, klickar du på den gröna ikonen igen.